top of page
Psykolog session

KBT-MOTTAGNINGEN I KARLSTAD

Terapi, handledning, utbildning och utredning av leg. psykolog i centrala Karlstad

KBT-mottagningen erbjuder dels psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)

för vuxna, barn, ungdomar och familjer samt handledning, utbildning och utredning

inom skola, vård och omsorg och för privata aktörer. 
Visionen för KBT-mottagningen är att öka människors livskvalitet
och att sprida psykologisk kunskap på ett lättillgängligt och användbart sätt.

OM KBT-MOTTAGNINGEN

IMG_0030_edited_edited.jpg

KBT-mottagningen har visionen att kunna hjälpa människor till ökad livskvalitet och att sprida psykologisk kunskap på ett lättillgängligt och användbart sätt.

Alla tjänster genomförs av leg. psykolog och utgår från den forskning som finns kring hur psykologiskt

arbete bedrivs för att vara så hjälpsamt som möjligt. Jag har fördjupad utbildning inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Organizational Behaviour Management (OBM), parterapi enligt Integrated Behaviour Couples Therapy (IBCT), PAX i skolan samt Traumamedveten omsorg (TMO). 

KBT-mottagningen är ansluten till psykologförbundet och psykologföretagarna. KBT-mottagningen är registrerad vårdgivare hos IVO och har tecknad patientförsäkring. Alla insatser på KBT-mottagningen utvärderas löpande för att säkerställa att den behandling som bedrivs håller hög kvalitet och faktiskt gör skillnad.

Om

behandling, konsulttjänster, handledning och föreläsningar av leg. psykolog

KBT-MOTTAGNINGENS TJÄNSTER

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Vuxen, barn, ungdom, familjer och par

Oavsett om du upplevt besvär länge eller är i en akut kris är du välkommen för samtal. KBT-mottagningen erbjuder psykologisk behandling för besvär så som depression, stress, oro, ångest, ätstörning, trauma, panikångest, social ångest, sömnproblem, tvångssyndrom/OCD, specifika fobier, ilska/aggression, låg självkänsla m.m. Utöver detta erbjuds även föräldrastöd, parterapi och familjeterapi. Utgångspunkten är den sökandes problembeskrivning och psykologens bedömning av hur ni bäst tar er framåt tillsammans. Läs mer om hur behandling går till här.

KONSULTTJÄNSTER SKOLA

Utredning, fortbildning och stöd

KBT-mottagningen hjälper din skola genom fortbildning, utredning och stöd. Detta kan göras genom föreläsningar, handledning eller längre konsultationsuppdrag. Jag genomför även kognitiva utredningar vilket kan innebära en grundläggande kartläggning av en elevs styrkor och svårigheter eller en utredning med frågeställning intellektuell funktionsnivå. KBT-mottagningen erbjuder även PAX som är en evidensbaserad metod för ökad trygghet och studiero.

HANDLEDNING

Ärende- och proffessionshandledning

Handledning kan vara ett sätt för dig att få konkret hjälp med specifika utmaningar i dina vardagliga arbetsuppgifter. Handledning kan också vara hjälpsamt i de fall du som individ eller ni som grupp vill utvecklas i er profession på ett mer generellt plan. Den handledning som KBT-mottagningen erbjuder utgår från era specifika önskemål, där vi gör en gemensam formulering kring fokusområde och målbild.

FÖRELÄSNING

För företag, föreningar,

skolor, vårdgivare och privatpersoner

KBT-mottagningen erbjuder föreläsningar inom flertalet områden gentemot företag, föreningsliv, skolor, privata event och inom offentlig sektor. Jag har tidigare föreläst om stress, likabehandling, föräldraskap, psykisk ohälsa samt om beteendeförändring i skolmiljön. Vid en förfrågan om föreläsning är jag flexibel i att skapa ett upplägg som passar era önskemål och behov. 

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Vuxen, barn, ungdom, familjer och par

Oavsett om du upplevt besvär länge eller är i en akut kris är du välkommen för samtal. KBT-mottagningen erbjuder psykologisk behandling för besvär så som depression, stress, oro, ångest, ätstörning, trauma, panikångest, social ångest, sömnproblem, tvångssyndrom/OCD, specifika fobier, ilska/aggression, låg självkänsla m.m. Utöver detta erbjuds även föräldrastöd, parterapi och familjeterapi. Utgångspunkten är den sökandes problembeskrivning och psykologens bedömning av hur ni bäst tar er framåt tillsammans. Läs mer om hur behandling går till här.

KONSULTTJÄNSTER SKOLA

Utredning, fortbildning och stöd

KBT-mottagningen hjälper din skola genom fortbildning, utredning och stöd. Detta kan göras genom föreläsningar, handledning eller längre konsultationsuppdrag. Jag genomför även kognitiva utredningar vilket kan innebära en grundläggande kartläggning av en elevs styrkor och svårigheter eller en utredning med frågeställning intellektuell funktionsnivå. KBT-mottagningen erbjuder även PAX som är en evidensbaserad metod för ökad trygghet och studiero.

HANDLEDNING

Ärende- och proffessionshandledning

Handledning kan vara ett sätt för dig att få konkret hjälp med specifika utmaningar i dina vardagliga arbetsuppgifter. Handledning kan också vara hjälpsamt i de fall du som individ eller ni som grupp vill utvecklas i er profession på ett mer generellt plan. Den handledning som KBT-mottagningen erbjuder utgår från era specifika önskemål, där vi gör en gemensam formulering kring fokusområde och målbild.

FÖRELÄSNING

tjänster

Hur fungerar psykologisk behandling utifrån KBT? 

KBT är en vetenskaplig, transparent och samarbetsinriktad terapiform. Genom behandlingen blir du hjälpt att komma till kärnan av dina problem och att därifrån, tillsammans med din psykolog, hitta nya vägar fram utifrån de tankar, känslor och beteenden som skapar ett lidande för dig. Betoningen ligger på ett aktivt samarbete mellan dig och din psykolog som tillsammans arbetar problemlösande med hjälp av konkret uppsatta mål som utvärderas löpande under terapin.

Varje terapi består av 1-3 inledande bedömningssamtal. Därefter kommer du och din psykolog överens om en plan för behandlingen med tydliga målsättningar. Därefter träffas vi sedan enligt överenskommelse. En behandling tar vanligtvis mellan 10-20 gånger. 

Ibland finns specifika behandlingsprotokoll för just det du lider av. Det kan t. ex. vara depression, ångest, ätstörning eller trauma. I sådana lägen finns det god evidens för att behandlingen kan hjälpa dig.  Ibland är det istället så att du som klient inte uppfyller kriterierna för någon diagnos. Det betyder inte att ditt lidande är för litet för att arbeta med. Tvärtom kan du redan efter några sessioner ofta få nya verktyg för att hantera din situation.

Vid behandlingens avslut skapar du och din psykolog tillsammans en plan för hur du kan fortsätta på egen hand för att upprätthålla den förändring som du uppnått under terapin.

Förutom individuell terapi för vuxna erbjuder jag även KBT-behandling för barn, ungdomar, familjer och föräldrar.  Du har även möjlighet att ha din kontakt helt digitalt. 

KBT
Image by Lina Trochez

OMDÖMEN OCH FEEDBACK

Hur klienter upplevt att gå i terapi

Omdömen

"Att gå i terapi hos dig har verkligen hjälpt mig! För bara ett år sen hade jag jättehög ångest och kunde nästan inte göra någonting. Nu kan jag leva som jag vill och jag njuter av livet!" 

Anonym klient, tidigare sjuk i Anorexia Nervosa. 

"Med Julias kunniga och trygga professionella hjälp blev mina besvär med OCD/tvång mycket bättre än vad jag kunnat tro. Det var en utmanande behandling men jag uppskattade alltid att träffa Julia, jag rekommenderar henne varmt!" 

Andrea

  "Hjälpen jag har fått av Julia har hjälpt mig oerhört mycket i mitt tillfrisknande. Under terapin har jag lärt mig att förstå mig själv på ett helt nytt sätt och hur jag hanterar de jobbiga tankar som kommer. Julia blev som en trygg punkt och tillsammans kunde vi jobba oss framåt. Utan denna hjälp hade jag inte varit i närheten av där jag är idag.

Maria, 16 år


Image by Christin Hume

KONTAKT

KBT-mottagningen jobbar mot individer, skolor, företag och försäkringsbolag. Jag värdesätter flexibilitet och tar gärna emot förfrågningar från er. Kontakta KBT-mottagningen via formuläret eller telefonnumret nedan.
Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter om dig själv eller närstående, lämna bara kontaktuppgifter så återkommer vi via telefon.
info@kbtkarlstad.com   tel. 076-022 30 99

Tack för ditt meddelande!

Vid användning av kontaktformuläret godkänner du att dina uppgifter hanteras och lagras i enlighet med patientdatalagen och  EUs dataskyddsförordning (GDPR). Utöver detta  är dina alla personuppgifter under sekretess och skyddade. Vid frågor kontakta oss!

kontakt

KBT-mottagningen samverkar och samarbetar i ett nätverk med olika aktörer inom området psykisk hälsa. Detta ger oss möjlighet att erbjuda ett brett utbud av kvalitativa tjänster med god leveranstrygghet.

bottom of page